Seminaria:
Matematyka Obliczeniowa czw 16:15-17:45
sala 1016
Rozpoznawanie Obrazów czw 14:15-15:45
sala 1146
Równania różniczkowe i zagadnienia pokrewne pt 12:15-13:45
sala 1016
Równania różniczkowe cząstkowe wt 12:15-13:45
sala 1016
dr Tomasz Kapela
pokój:2060
adres:Łojasiewicza 6, PL-30-348 Kraków, Poland
e-mail:kapela@ii.uj.edu.pl
www:http://www.ii.uj.edu.pl/~kapela/

Zainteresowania naukowe:
 • układy dynamiczne
 • układy hamiltonowskie, problem N-ciał
 • komputerowo wspierane dowody
 • topologia obliczeniowa
 • ścisłe metody numeryczne

CV light:
2009-2011 PostDoc position, team leader: Warwick TuckerUppsala University, Sweden
2005 PhD. in Computer Science. Title: ”Choreographies in the N-body problem”. Advisor: Piotr ZgliczyńskiJagiellonian University, Kraków
2001 MSc in MathematicsPedagogical University, Kraków
1999 BSc in Mathematics and Computer SciencePedagogical University, Kraków

Nagrody i stypendia:
2006Prime Minister's Award for outstanding PhD Thesis
2003Stanisław Pigoń Scholarschip for outstanding Ph.D. studentsJagiellonian University

Granty badawcze:
2012 - 2015 TOPOSYS - Topological Complex Systems,
Manager : Marian Mrozek
EU 7th Framework Programme FET proactive
2010 - 2012 Topological methods for invariant manifolds
Manager : Piotr Zgliczyński
Polish Ministry of Science and Higher Education
2006 - 2009 Computer assisted proofs in dynamics of ODEs and dissipative PDEs
Manager : Piotr Zgliczyński
Polish Ministry of Science and Higher Education
2003 - 2006 Computational topology and dynamics.
Manager : Marian Mrozek
Polish Scientific Research Commitee
2004 - 2005 Choreographies in the N-body problemPolish Scientific Research Committee
2004 - 2005Marie Curie Fellowship, 3 months scientific stay in the University of Augsburg, Germany
2003 - 2003 Marie Curie Fellowship, Trimester on Dynamical and Control Systems, Triest, Italy.

Konferencje:
2015-06DYNAMICS, TOPOLOGY AND COMPUTATIONS 2015 (DyToComp), Stefan Banach International Mathematical Center, Faculty of Mathematics and Computer Science UJ brak Będlewo - Polska
2012-03IV Developers Workshop on the Conley-Morse Database Project, Konstantin Mischaikow, Hiroshi Kokubu CAPD-DynSys - a toolbox for rigorous computational dynamics Kauai - USA
2012-06DYNAMICS, TOPOLOGY AND COMPUTATIONS 2012 (DyToComp), Stefan Banach Center - IM PAN, WMiI UJ Rigorous KAM results around arbitrary periodic orbits for Hamiltonian systems Będlewo - Polska
2013-06CAIMS 2013, CAIMS Rigorous method for global dynamics of semelparous species Quebec City - Kanada
2014-07The 10th AIMS Conference on Dynamical Systems, Differential Equations and Applications , AIMS KAM stability of the Eight Madryt - Hiszpania

Publikacje:
 • T. Kapela, P. Zgliczyński,
  A Lohner-type algorithm for control systems and ordinary differential inclusions
  Discrete and Continous Dynamical Systems, (2009)
 • F. Colonius, T. Kapela,
  A rigorous numerical algorithm for controllability
  Taming Heterogeneity and Complexity of Embedded Control CTS-HYCON Workshop on Nonlinear and Hybrid Control, International Scientific & Technical Encyclopedia (ISTE) , 157-170 (2007)
 • T. Kapela, C. Simo,
  Computer assisted proofs for non-symmetric planar choreographies and for stability of the Eight
  Nonlinearity, vol.20, 1241-1255 (2007)
 • T. Kapela, P. Zgliczyński,
  The existence of simple choreographies for the N-body problem - a computer assisted proof
  Nonlinearity, vol. 16, 1899-1918 (2003)
 • T. Kapela,
  N-BODY choreographies with a reflectional symmetry - computer assisted existence proofs
  EQUADIFF 2003, Proceedings of the International Conference on Differential Equations, Hasselt, Belgium , 999-1005 (2003)
 • T. Kapela,
  Hazardowa wersja gry Penney'a
  Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis, Studia Ad Calculum Probabilitatis Eiusque Didacticam Perinentia I, folia 5 (2002)