Seminaria:
Matematyka Obliczeniowa czw 16:15-17:45
sala 1016
Przetwarzanie obrazów i danych wt 11:30-13:00
sala 1146
Równania różniczkowe i zagadnienia pokrewne pt 12:15-13:45
sala 1016
Równania różniczkowe cząstkowe wt 12:15-13:45
sala 1016
Kierownik Katedry:
prof. dr hab. Marian Mrozek
ul. Łojasiewicza 6, 30-348 Kraków
pokój nr 2064
tel. 012 664-6665
e-mail: Marian.Mrozek@uj.edu.pl

Z-ca kierownika Katedry:
prof. dr hab. Piotr Zgliczyński
ul. Łojasiewicza 6, 30-348 Kraków
pokój nr 2063
tel. 012 664-6667
e-mail: Piotr.Zgliczynski@uj.edu.pl