Seminaria:
Matematyka Obliczeniowa czw 16:15-17:45
sala 1016
Przetwarzanie obrazów i danych wt 11:30-13:00
sala 1146
Równania różniczkowe i zagadnienia pokrewne pt 12:15-13:45
sala 1016
Równania różniczkowe cząstkowe wt 12:15-13:45
sala 1016
Doktoraty:

2019
 • Irmina Walawska
  Thesis: Algorytmy ścisłego całkowania równań wariacyjnych i ich zastosowania do badania bifurkacji rozwiązań okresowych w Kołowym Ograniczonym Problemie Trzech Ciał.
  Supervisor: Daniel Wilczak
 • Piotr Kamieński
  Thesis: Probabilistic methods in small divisors problems.
  Supervisor: Piotr Zgliczyński
2017
 • Piotr Brendel
  Thesis: Algorytm podzbioru acyklicznego: rozszerzenia i zastosowania.
  Supervisor: Marian Mrozek
2016
 • Aleksander Czechowski
  Thesis: Rigorous numerics for a singular perturbation problem.
  Supervisor: Piotr Zgliczyński
 • Frank Weilandt
  Thesis: Rigorous Numerical Computation of the Conley Index for Flows.
  Supervisor: Marian Mrozek
2015
 • Grzegorz Jabłoński
  Thesis: Persistent homology of a self-map.
  Supervisor: Marian Mrozek
 • Robert Szczelina
  Thesis: Rigorous integration of Delay Differential Equations.
  Supervisor: Piotr Zgliczyński
2014
 • Wiesław Pałka
  Thesis: Rigorous Numerical Analysis with a Finite Element Method.
  Supervisor: Piotr Zgliczyński
 • Hubert Wagner
  Thesis: Efficient computation of persistent homology.
  Supervisor: Marian Mrozek
2013
 • Jacek Cyranka
  Thesis: Efficient algorithms for rigorous integration forward in time od dPDEs. Existence of globally attracting fixed points of viscous Burgers equation with constant forcing, a computer assisted proof.
  Supervisor: Piotr Zgliczyński
 • Mateusz Juda
  Thesis: Teoretyczne i praktyczne aspekty liczenia homologii metodami geometrycznych koredukcji.
  Supervisor: Marian Mrozek
2012
 • Paweł Dłotko
  Thesis: Algorytmy redukcji w obliczeniowej teorii homologii i kohomologii z zastosowaniami.
  Supervisor: Marian Mrozek
2011
 • Zofia Mączyńska
  Thesis: Rigorous Numerics for Partial Differential Equations.
  Supervisor: Piotr Zgliczyński
 • Mikołaj Zalewski
  Thesis: Computer-assisted Proof of the Existence of Periodic Orbits in Delay Differential Equations.
  Supervisor: Piotr Zgliczyński
2010
 • Natalia Żelazna
  Thesis: Algorytmy homologii zbiorów kostkowych metodą podzbioru acyklicznego.
  Supervisor: Marian Mrozek
2005
 • Tomasz Kapela
  Thesis: Choreografie w problemie N-ciał
  Supervisor: Piotr Zgliczyński
 • Maciej Capiński
  Thesis: Arnold diffusion in the planar restricted elliptic three body problem.
  Supervisor: Piotr Zgliczyński
2003
 • Kinga Stolot
  Thesis: Homotopijny indeks Conleya dla wielowartościowych dyskretnych układów dynamicznych.
  Supervisor: Marian Mrozek
 • Daniel Wilczak
  Thesis: Metoda relacji nakrywających w ścisłej analizie numerycznej równań różniczkowych.
  Supervisor: Marian Mrozek
2002
 • Marcin Żelawski
  Thesis: Ścisła numeryczna weryfikacja istnienia podwójnie heteroklinicznej bifurkacji w równaniach Kuramoto-Sivashinsky'ego.
  Supervisor: Marian Mrozek
2001
 • Paweł Pilarczyk
  Thesis: Topologiczny algorytm ścisłej weryfikacji istnienia trajektorii okresowych.
  Supervisor: Marian Mrozek
1996
 • Piotr Zgliczyński
  Thesis: Metody topologiczne w chaotycznych układach dynamicznych.
  Supervisor: Marian Mrozek